Zbornik radova "Energetska bezbjednost BiH i regiona u uslovima novih geopolitičkih karti"

Centar za lobiranje I 05.10.2022. I Banjaluka

Izašao je Zbornik radova "Energetska sigurnost BiH i regiona u uslovima novih geopolitičkih karti".

  

Naučno-stručna konferencija pod nazivom "Energetska sigurnost BiH i regiona u uslovima novih geopolitičkih karti" održana je u maju 2022. godine u organizaciji Udruženja "Centar za lobiranje" iz Banjaluke.

Zbornik donosi odabrane radove s navedenog naucno-stručnog skupa.

Zbornik je dostupan u prostorijama Udruženja.