Zbornik radova "Ustavni sud BiH - razgovor za dogovor"

Centar za lobiranje I 07.03.2021. I Banjaluka

Naučno-stručna konferencija sa međunarodnim učešćem pod nazivom „Ustavni sud BiH - razgovor za dogovor” održana je u avgustu 2020. godine u organizaciji Udruženja „Centar za lobiranje” iz Banjaluke.

Zbornik donosi odabrane radove sa navedenim naučno-stručnog skupa.

Zbornik je dostupan u prostorijama Udruženja:  www.centarzalobiranje.com