Drugo istraživanje javnog mnjenja-Stav građana BiH: "Vojna neutralnost ili NATO?" - avgust, 2019

Centar za lobiranje I 05.10.2019. I

Metodološke napomene:

- Istraživanje realizovalo: Udruženje "Centar za lobiranje"

- Terenski rad: U periodu između 20. i 30. avgusta 2019. godine

- Tip i veličina uzorka: Slučajni, reperezentativni uzorak od 700 punoljetnih građana BiH

- Okvir uzorka: Teritorija gradova Banjaluka, Sarajevo i Mostar

- Istraživačka tehnika: "Licem u lice", direktnim kontaktom sa ispitanikom

- Istraživački istrument: Upitnik