Naučno-stručna konferencija: "Vojna neutralnost ili NATO, prednosti i nedostaci"

Centar za lobiranje l 25.8.2018. l

 

 

U hotelu „Bosna“, Kralja Petra I Karađorđevića 97 Banja Luka, u trajanju od 10:00 do 13:00 časova, održana je naučno-stručna konferencija pod nazivom: „Vojna neutralnost ili NATO, prednosti i nedostaci“.

U fokusu konferencije, koju je organizovalo Udruženje “Centar za lobiranje”, našla se stručna i argumentovana rasprava o strateškim pitanjima koja se odnose na vojnu neutralnosti ili članstvo u NATO, sa posebnim akcentom na identifikovanje prednosti i nedostataka jednog i drugog koncepta.

Uz učešće eminentnih profesora i stručnjaka predstavljen je dio naučnih i stručnih radova. u vezi sa temom konferencije.

Program konferencije
Moderator:
- mr Daniela Đerić, Udruženje "Centar za lobiranje"
Lista izlagača i tema:
-G. Zoran Đerić, Udruženje "Centar za lobiranje"
 Predstavljanje rezultata istraživanja javnog mnijenja: “Stav građana BiH po pitanju vojne neutralnosti i NATO”

- Prof dr Miloš Šolaja, Fakultet političkih nauka Univerziteta u Banjoj Luci

Između bezbjednosne dileme i bezbjednosnog „gordijevog čvora“ –slučaj Bosne i Hercegovine“

 - Prof. dr Duško Vejnović, Fakultet bezbjednosnih  nauka Univerz. u Banjoj Luci

Odnos  NATO-Rusija opredjeljuje put ka NATO ili vojnoj neutralnosti

 - Prof. dr Selmo Cikotić, Fakultet političkih nauka – Univerzitet u Sarajevu

Put prema NATO-u je opasan i skup

 - Prof. dr Zoran Dragišić, Fakultet bezbjednosti – Univerzitet u Beogradu

„Vojna neutralnost-integracija ili izolacija“

- Prof. dr Ljubinko Mitrović, Dr Gojko Pavlović, Fakultet pravnih nauka,

  Univerzitet APEIRON Banja Luka, Istraživački centar Banja Luka

„Pravni aspekti mogućnosti priključenja BiH NATO“

 - Prof. dr Mitar Kovač, direktor Evroazijskog bezbjednosnog foruma u Beogradu

Vojna neutralnost Republike Srpske i BiH – nacionalno odgovoran strategijski izbor

 - Dr. sci. Denis Hadžović, direktor Centara za sigurnosne studije Sarajevo

Proces reforme sistema odbrane BiH u svijetlu integracije u NATO: Sigurnost u doba neizvjesnosti

 - Prof.dr Danko Jovanović, vanredni profesor, Evroazijski bezbjednosni forum

„Strategijske posledice promjene vlasništva nad vojnim objektima u Republici Srpskoj“

 - Mihajlo Vujović MA, brigadir OS BiH

„Uknjižavanje perspektivne vojne imovine i Akcioni plan za članstvo (MAP)“

 - Mr Brane Janković, brigadir u penziji

Globalni regionalni bezbjednosni sistem, mjesto i uloga BiH i RS

 - Mr Željko Vujadinović, istoričar, Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske, Banja Luka

Bosanskohercegovačka realnost i vojne integracije

Učešće bez izlaganja:

- Dr Dragiša Jurišić, Bezbjednosni istraživački centar Banja Luka

- Gđa Miroslava Lukajić, Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini - Odjel za politička pitanja-Terenska kancelarija u Banjaluci

- G. Saša Nikolič, Izaslanik odbrane Republike Srbije u BiH

- G. Mirko Tepšić, general-major u penziji

- Gđa Marija Đuran, Master studije, međunarodni odnosi na FPN UNIBL

- Gđa Merima Dodik, Master studije, međunarodni odnosi na FPN UNIBL

 

ZAKLJUČCI I PREPORUKE NAUČNO-STRUČNE KONFERENCIJE

"Vojna neutralnost ili NATO, prednosti i nedostaci"

 

  1. Učesnici konferencije su izrazili svoju posvećenost dijalogu, regionalnoj i globalnoj saradnji, miru i stabilnosti, kao preduslove za stvaranje neophodnog okvira koji će omogućiti rješavanje problema političkim sredstvima i pregovorima.
  2. Cilj konferencije jeste naučno-stručna i argumentovana rasprava, dijalog o važnim strateškim pitanjima od zajedničkog interesa. Cilj nije da se opredjeljujemo već da upoznamo javnost sa svim prednostima i nedostacima koje bi BiH imala odlukom o vojnoj neutralnisti ili ulaskom u NATO i da građanima istovremeno predstavimo jedan i drugi koncept na najrazumljiviji način, kako bi u konačnici došli do realnih rješenja, strateški i dugoročno, najkorisnijih za sve u BiH.
  3. Uvjereni smo da je u regiji i samoj BiH potrebna ovakva rasprava i bez obzira na dijametralno različite stavove pojedinih učesnika današnje konferencije,  preovladalo je mišljenje da je za BiH važno da ne ignoriše važne međunarodne, regionalne i unutrašnje procese od kojih zavisi njena budućnost. U svakom slučaju, kakvo god rješenje u budućnosti bude, biće neophodan potpuni konsenzus svih u BiH.
  4. Istaknut je značaj jačanja kapaciteta nevladinog sektora organizovanjem ovakvih i sličnih naučno-stručnih konferencija, okruglih stolova i sličnih aktivnosti, i time učini pokušaj ozbiljnijeg animiranja kako intelektualne tako i sveukupne javnosti. 
  5. Diskusije, zaključci i preporuke dostupni su za dalju analizu i razradu po završetku skupa.

IZBOR MEDIJSKIH OBJAVA:

http://www.bhrt.ba/sr/vijesti-cir/bih-cir