Ispitivanje javnog mnijenja: "Stav građana BiH: Vojna neutralnost ili NATO?", avgust 2018.

Centar za lobiranje l 25.8.2018. l

Ispitivanje javnog mnijenja: "Stav građana BiH:Vojna neutralnost ili NATO?". Istraživanje je organizovalo i sprovelo udruženje Centar za lobiranje za potrebe naučno-stručne konferencije "Vojna neutralnost ili NATO, prednosti i nedostaci?".

Metodološke napomene:

  • Istraživanje realizovalo: Udruženje "Centar za lobiranje"
  • Terenski rad: U period između 10. i 20. avgusta 2018. godine
  • Tip i veličina uzorka: Slučajni, reprezentativni uzorak od 700 punoljetnih građana BiH
  • Okvir uzorka: Teritorija gradova Banjaluka, Sarajevo i Mostar
  • Istraživačka tehnika: "licem u lice", direktnim kontaktom sa ispitanikom
  • Istraživački instrument: Upitnik