Ispitivanje javnog mnijenja: "Stav građana BiH po pitanju bezbjednosti" jun 2018.

Centar za lobiranje l 7.7.2018. l

Ispitivanje javnog mnijenja: Stav građana BiH po pitanju bezbjednosti. Istraživanje je organizovalo i sprovelo udruženje Centar za lobiranje za potrebe naučno-stručne konferencije "Bezbjednost u Bosni i Hercegovini: Da li su građani bezbjedni?".

Metodološke napomene:

  • Istraživanje realizovalo: Udruženje "Centar za lobiranje"
  • Terenski rad: U period između 11. i 15. juna 2018. godine
  • Tip i veličina uzorka: Slučajni, reprezentativni uzorak od 600 punoljetnih građana BiH
  • Okvir uzorka: Teritorija gradova Banjaluka, Sarajevo i Mostar
  • Istraživačka tehnika: "licem u lice", direktnim kontaktom sa ispitanikom
  • Istraživački instrument: Upitnik