Naučno-stručna konferencija: Bezbjednost u Bosni i Hercegovini: Da li su građani bezbjedni?"

Centar za lobiranje l 7.7.2018. l

 

 U hotelu „Bosna“, Kralja Petra I Karađorđevića 97 Banja Luka, u trajanju od 10:00 do 13:00 časova, održana je naučno-stručna konferencija pod nazivom: „Bezbjednost u Bosni i Hercegovini: Da li su građani bezbjedni?“.

U fokusu konferencije, koju organizuje Udruženje “Centar za lobiranje”, vodila se rasprava o pitanjima bezbjednosti u BiH sa akcentom na nove-stare bezbjednosne izazove, rizike i prijetnje od migracija, terorizma i organizovanog kriminala.

Na konferenciji je predstavljen dio naučnih i stručnih radova u vezi sa temom konferencije.

Učesnici konferencije su bili eminentni profesori i stručnjaci iz oblasti bezbjednosti.

Program konferencije
 
Moderator:
- mr Daniela Đerić, Udruženje "Centar za lobiranje"
Lista izlagača i tema:
-G. Zoran Đerić, Udruženje "Centar za lobiranje"
 Predstavljanje rezultata istraživanja javnog mnijenja: “Stav građana BiH po pitanju bezbijednosti”
 
- Prof. dr Duško Vejnović, Fakultet bezbjednosnih  nauka Univerzitet u Banjoj Luci
 
 Politička (ne) bezbjednost u BiH“
 
- Prof. dr Selmo Cikotić, Fakultet političkih nauka – Univerzitet u Sarajevu

 „Savremene sigurnosne prijetnje i mogući odgovori na njih

- Prof. dr Ljubinko Mitrović, Dr Gojko Pavlović, Fakultet pravnih nauka, Univerzitet APEIRON Banja Luka, Istraživački centar Banja Luka

 „Pravni i praktični izazovi u kažnjavanju stranih terorističkih boraca (Foreign Terrorist Fighters) u Bosni i Hercegovini“

- Prof. dr Uroš Pena, Pravni fakultet Univerziteta u Banjoj Luci

 „Suprotstavljanje terorizmu kroz pristup rada policije u zajednici, trenutno stanje i budući koraci

- Prof. dr Jasmin Ahić, Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije, Univerzitet u Sarajevu

 „Različiti modeli migracijskih kriza na Zapadno balkanskoj ruti“

- Prof. dr Borislav Petrović, Pravni fakultet Univerzitet u Sarajevu

 „(Dez)organizacija države kao faktor nesigurnosti građana

- Проф. др Miloš Šolaja, Fakultet političkih nauka Univerziteta u Banjoj Luci

 „Percepcija bezbijednosti mladih u BiH

- Dr Zoran Kovačević

 „Анализа организованог криминалитета  у Босни и Херцеговини-стање и безбједносна процјена

 Učešće bez izlaganja:

- Prof. dr Milan Daničić, Fakultet za bezbjednost i zaštitu u Banjoj Luci, Nezavisni univerzitet Banja Luka

- G. Dmitrij Lordanidi, Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini - Šef terenske kancelarije u Banjaluci

- Gđica Aleksandra Popić, Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini - Terenska kancelarija u Banjaluci

- G. Andan Dragomir, bivši direktor policije MUP-a Republike Srpske

- Mr Zoran Lakić

- Gđica Marija Đuran, Master studije, međunarodni odnosi na FPN UNIBL

- Gđica Jovana Savković, student

- Gđica Saša Čenagdžija, student

- G. Nikola Grabovac, student

 

ZAKLJUČCI I PREPORUKE NAUČNO-STRUČNE KONFERENCIJE

"Bezbjednost u Bosni i Hercegovini: Da li su građani bezbjedni"

  1. Konferencija nije imala ambiciju da da ocjenu trenutnog stanja bezbjednosti u BiH, već da sa naučno-stručnog aspekta ukaže na ključna pitanja, probleme i dileme koje se pojavljuju kao rezultat postojećeg stanja i prakse, u sektoru bezbjednosti, sa akcentom na migracije, terorizam i organizovani kriminal.
  2. Na konferenciji je postignut visok nivo saglasnosti o potrebi povećanja povjerenja u institucije sistema bezbjednosti, depolitizacije i profesionalizacije institucija bezbjednosti na svim nivoima vlasti, a sve u cilju očuvanja i povećanja bezbjednosti svih građana, što mora biti apsolutni prioritet. Bezbjednost kao potreba i pravo svake građanke i građanina.
  3. Date su preporuke za uspostavljanje novih mehanizama bržeg prilagođavanja novoj bezbjednosnoj realnosti i efikasnije suočavanje sa novim bezbjednosnim rizicima, prijetnjama i izazovima, nastalih razvojem modernog društva, u sferi migracija, terorizma i organizovanog kriminala.
  4. Posebno je istaknuto dalje institucionalno, kadrovsko i organizaciono jačanje institucija u sektoru bezbijednosti, uz unapređenje zakonodavnog okvira i modernizaciju ukupnih kapaciteta, kao prioritet u efikasnijem suprostavljanju svim oblicima bezbjednosnih izazova, rizika i prijetnji u BiH.
  5. Istaknut je značaj jačanja kapaciteta nevladinog sektora u oblasti eksterne kontrole i praćenja sistema bezbijednosti kroz organizovanje ovakvih i sličnih naučno-stručnih konferencija, obuke zaposlenih u sktoru bezbijednosti, posmatranjem poštovanja ljudskih prava i sl.

 

 IZBOR MEDIJSKIH OBJAVA:

SRNA - Novinska Agencija Republike Srpske

RTRS - Radio Televizija Republike Srpske

INSAJDER.ba

ATV - Alternativna televizija Banja Luka