Najava događaja: Naučno-stručna konferencija sa međunarodnim učešćem

Centar za lobiranje I 25.05.2021.

U subotu 12. juna 2021. godine u hotelu "Bosna", Kralja Petra I Karađorđevića 97 Banja Luka, u trajanju od 09:30 do 13:30 časova, održava se naučno-stručna konferencija sa međunarodnim učešćem pod nazivom " Istočna ili Južna interkonekcija" ", politika ili ekonomija? ".

Konferencija predstavlja nastavak naučno-stručnih konferencija sa međunarodnim učešćem: „Turski tok, geostrateški interes Zapadnog Balkana - izazov i prilika za BiH“, održana u junu 2019. godine u Banjoj Luci.

Namjera nam je da okupimo stručnjake iz energetske oblasti, predstavnike akademskih zajednica, vladinog i nevladinog sektora, kako bismo se upoznali sa ključnim elementima jednog i drugog projekta, podstakli razmjenu ideja i mišljenja, dali bi praktične preporuke, sve u cilju unapređenja gasnog sektora.

Na konferenciji će biti predstavljeni dio naučnih i stručnih radova u vezi sa temom konferencije. 

Takođe, tokom konferencije biće obavezno poštovanje epidemiološko-zaštitnih mjera.