NAUČNO-STRUČNA KONFERENCIJA, SUBOTA, 08.06.2019. GODINE

Centar za lobiranje l 27.05.2019. l

U subotu. 08. juna 2019. godine u hotelu "Bosna", Kralja Petra I Karađorđevića 97 Banja Luka, u trajanju od 10:00 do 13:00 časova, održaće se naučno-stručna konferencija pod nazivom: "Turski tok, geostrateški interes Zapadnog Balkana - izazov i prilika za BiH".

Cilj konferencije jeste da ukaže na strateške, političke, pravne, ekonomske, bezbjednosne i ekološke aspekte i mogućnosti Zapadnog Balkana u odnosu na projekat "Turski tok", sa posebnim akcentom na mogućnost priključenja BiH u sistem "Turskog toka".

Na konfereciji će biti predstavljen dio naučnih i stručnih radova, uz učešće eminentnih profesora i stručnjaka, iz oblasti koje tretira ova konferencija.