IZRADA ZBORNIKA RADOVA

Centar za lobiranje l 16.09.2018. l

Aktivnosti na pripremi i izradi Zbornika radova sa naučno-stručne konferencije "Vojna neutralnost ili NATO, prednosti i nedostaci", koja je 25. avgusta 2018. godine održana u Banjoj Luci, u organizaciji Udruženja "Centar za lobiranje".

Zbornik će obuhvatiti Program konferencije i sve izložene radove kao i zaključke konferencije.

Takođe, u Zorniku će biti objavljen i dodatak koji se odnosi na ispitivanje javnog mnijenja: "Stav građana BiH: Vojna neutralnost ili NATO?", koje provedeno u organizaciji udruženja "Centar za lobirenje" u avgustu 2018. godine.

Promocija zbornika biće organizovana u oktobru/novembru mjesecu. Tačan datum promocije biće objavljen naknadno na portalu www.centarzalobiranje.com.