Izrada Zbornika radova

Centar za lobiranje l 22.04.2018. l

Aktivnosti na pripremi i izradi Zbornika radova sa naučno-stručne konferencije "Ustav Republike Srpske, dvadeset šest godina kasnije", koja je 21. aprila 2018. godine održana u Banjoj Luci, u organizaciji Udruženja "Centar za lobiranje".

Zbornik će obuhvatiti Program konferencije i sve izložene radove kao i zaključke konferencije.

Promocija zbornika biće organizovana u julu mjesecu. Tačan datum promocije biće objavljen naknadno na portalu www.centarzalobiranje.com.