Izrada Zbornika radova: BiH u procjepu Dejtonsko-Briselskih politika

Centar za lobiranje I 23.04.2024. I

U toku su aktivnosti na pripremi i izradi Zbornika radova sa naučno-stručne konferencije "BiH u procjepu Dejtonsko-Briselskih politika", koja je 25.11.2023. godine održana u Banjoj Luci, u organizaciji Udruženja Centar za lobiranje.

Zbornik će obuhvatiti radove prezentovane na konferenciji i prihvaćene od strane Organizacionog odbora.