Energetske geopolitičke igre na Zapadnom Balkanu
BiH u procjepu Dejtonsko Briselskih politika
Energetska slika BiH u uslovima energetske krize u Evropi
Vojni savezi ili vojna neutralnost-model za BiH u vremenu izazova
Energetska bezbjednost BiH i regiona u uslovima novih geopolitičkih karti