Naša vizija


Podrška boljem pozicioniranju javnog i privatnog sektora pred međunarodnim institucijama, imajući u vidu i izazove koji stoje pred BiH u procesu stabilizacije i pridruživanja EU.